Imbuhan

 1. Imbuhan ialah awalan faktor daraban yang digunakan untuk mewakili sesuatu nilai yang sangat besar atau sangat kecil.
 2. Jadual di bawah menunjukkan imbuhan yang anda perlu ketahui dalam silibus SPM.

Penukaran Imbuhan 

Imbuhan ke Unit SI

Contoh 1:
Diberi bahawa frekuensi suatu gelombang radio ialah 350M Hz. Berapah frekuensi gelombang radio itu dalam unit Hz?
Jawapan:

Mega (M) = 1,000,000 or 106

Maka,
350MHz = 350 x 106Hz

Contoh 2:
Diberi bahawa ketebalan sekeping filem ialah 25nm. Berapakah ketebalan filem itu dalam unit meter?
Jawapan:

nano (n) = 0.000000001 or 10-9

Maka
25nm = 25 x 10-9m

Unit SI ke Imbuhan

Contoh 3:
0.255 s adalah sama dengan berapa ms.
Jawapan:

mili (m) = 0.001 or 10-3

Untuk menulis sesuatu nombor bersama imbuhannya, kita membahagikan nombor itu dengan nilai imbuhan berkenaan

0.0255 s = 0.0255 ÷ 10-3 = 25.5 ms

Contoh 4:
Tukarkan 265,500,000 W kepada unit GW.

Jawapan:

Gega (G) = 1,000,000,000 or 109

Maka
265,500,000 W = 265,500,000 ÷ 109 = 0.2655GW

Pautan Luar

The NIST Reference on Prefixes

Bentuk Piawai dan Angka Bererti

Bentuk Piawai 

 1. Bentuk piawai ialah satu cara mudah untuk menulis nombor yang amat besar atau amat kecil.
 2. Dalam bentuk piawai, satu nombor dipisahkan kepada 2 bahagian, iaitu 
  1. satu nombor sahih dengan nilai mutlak di antara 1 dan 10 
  2. satu darjah nilai magnitud yang ditulis sebagai kuasa bagi 10.

  Recommended Videos

  Scientific Notation

  Scientific Notation – Explained!

  Angka Bererti

  1. Dalam pengukuran, bilangan angka bererti mangaitkan kepastian sesuatu pengukuran.
  2. Apabila bilangan angka bererti meningkat, kepastian terhadap pengukuran dibuat juga meningkat, bermakna kita  lebih pasti akan kejituan pengukuran yang di buat.


  Contoh:

  Laju cahaya di dalam vakum = 299 792 458 ms-1 = 3.00 x 108 ms-1 (betul kepada 3 angka bererti)

  Contoh:
  Tuliskan bilangan angka bererti (a.b.) bagi nombor-nombor berikut:

  1. 135 m, (____a.b.) 
  2. 0.013s (____a.b.) 
  3. 0.2000A (____a.b.) 
  4. 25.10 g (____a.b.) 
  5. 3700km (____a.b.) 
  6. 0.003kg (____a.b.) 
  7. 1.54 x 10-3  (____a.b.) 
  8. 0.001200 (____a.b.)

  Answer:

  1. 135 m, ( 3 a.b.) 
  2. 0.013s ( 2 a.b.) 
  3. 0.2000A ( 4 a.b.) 
  4. 25.10 g ( 4 a.b.) 
  5. 3700km ( 4 a.b.) 
  6. 0.003kg ( 1 a.b.) 
  7. 1.54 x 10-3 ( 3 a.b.) 
  8. 0.001200 ( 4 a.b.)

   Recommended Videos

   Number of Significant Figures – Exercise

   Significant Figures

   More on Significant Figures

   Kuantiti Skalar dan Kuantiti Vektor

   Kuantiti Skalar

   1. Kuantiti skalar ialah kuantiti fizik yang mempunyai magnitud sahaja.
   2. Magnitud ialah nilai berangka kuantiti tersebut. 
   3. Contoh-contoh kuantiti skalar ialah jarak, laju, jisim, isipadu, suhu, ketumpatan dan tenaga.

   Kuantiti Vektor

   1. Kuantiti vektor ialah kuantiti fizik yang mempunyai kedua-dua magnitud dan arah. 
   2. Contoh-contoh kuantiti vektor ialah sesaran, halaju, pecutan, daya dan momentum.

    Contoh:
    Asingkan kuantiti-kuantiti fizik berikut kepada kuantiti skalar atau kuantiti vektor.

    Laju, halaju, pecutan, jarak, sesaran, cas elektrik, ketumpatan, isipadu, panjang, momentum, masa, suhu, daya, jisim, kuasa, kerja, impuls.


    Jawapan:

    Kuantiti skalar:

    • laju
    • jarak
    • tenaga
    • cas elektrik
    • ketumpatan
    • isipadu
    • panjang
    • masa
    • suhu
    • jisim
    • kuasa
    • kerja


    Kuantiti Vektor

    • halaju
    • pecutan
    • sesaran
    • momentum 
    • daya
    • impuls

      External Link
      Vectors – An Introduction
      Vectors by Uni. of Guelph
      Electronic Science Tutor – Introduction to Vector

      Penukaran Unit bagi Laju, Ketumpatan dan Tekanan 

      Anda boleh muat turun latihan-latihan ini di sini. (You can download the printable version of this exercise here.)

      1. Lengkapkan penukaran unit bagi laju berikut.
      1. Complete the following unit conversion of speed.

      1. 90 kmh-1 = __________ ms-1
      2. 110 kmh-1 = __________ ms-1
      3. 1.3 ms-1 = __________ kmh-1
      4. 8.12 ms-1 = __________ kmh-1

      Jawapan:
      a.

      b.

      c.

      d.

      2. Lengkapkan penukaran unit bagi ketumpatan dan tekanan berikut.
      2. Complete the following unit conversion of density and pressure.

      1. 760 kgm-3 = __________ gcm-3
      2. 12000 kgm-3 = __________ gcm-3
      3. 5.1 gcm-3 = __________ kgm-3
      4. 3600 Nm-2 = __________ Ncm-2
      5. 12×106  Nm-2 = __________ Ncm-2
      6. 1.5×103 Nm-2= __________ Ncm-2
      7. 3.16×10-5 Ncm-2= __________ Nm-2
      8. 7.1×10-3 Ncm-2 = __________ Nm-2

      Jawapan:
      a.

      b.

      c.

      d.

      e.

      f.

      g.

      h.

      Unit Bagi Kuantiti Terbitan

      Anda boleh muat turun latihan-latihan ini di sini. (You can download the printable version of this exercise here.)

      1. Lengkapkan penukaran unit bagi laju berikut.
      1. Complete the following unit conversion of speed.
      1. 90 kmh-1 = __________ ms-1
      2. 110 kmh-1 = __________ ms-1
      3. 1.3 ms-1 = __________ kmh-1
      4. 8.12 ms-1 = __________ kmh-1

      Jawapan:
      a.

      90km j 1 = 90km 1j = 90× 10 3 m 60×60s =25m s 1

      b.

      110km j 1 = 110km 1j = 110× 10 3 m 60×60s =30.6m s 1

      c.

      1.3m s 1 = 1.3m 1s = 1.3km 1000 1j 60×60 = 1.3km 1000 × 60×60 1j =4.68km j 1

      d.

      8.12m s 1 = 8.12m 1s = 8.12km 1000 1j 60×60 = 8.12km 1000 × 60×60 1j =29.2km h 1
      2. Lengkapkan penukaran unit bagi ketumpatan dan tekanan berikut.
      2. Complete the following unit conversion of density and pressure.
      1. 760 kgm-3 = __________ gcm-3
      2. 12000 kgm-3 = __________ gcm-3
      3. 5.1 gcm-3 = __________ kgm-3
      4. 3600 Nm-2 = __________ Ncm-2
      5. 12×106  Nm-2 = __________ Ncm-2
      6. 1.5×103 Nm-2= __________ Ncm-2
      7. 3.16×10-5 Ncm-2= __________ Nm-2
      8. 7.1×10-3 Ncm-2 = __________ Nm-2

      Jawapan:
      a.

      760kg m 3 = 760kg 1 m 3 = 760× 10 3 g 1000000c m 3 =0.76gc m 3

      b.

      12000kg m 3 = 12000kg 1 m 3 = 12000× 10 3 g 1000000c m 3 =12gc m 3

      c.

      5.1gc m 3 = 5.1g 1c m 3 = 5.1 1000 kg 1 m 3 1000000 =5100kg m 3

      d.

      3600N m 2 = 3600N 1 m 2 = 3600N 10000c m 2 =0.36Nc m 2

      e.

      12× 10 6 N m 2 = 12× 10 6 N 1 m 2 = 12× 10 6 N 10000c m 2 =12× 10 2 Nc m 2

      f.

      1.5× 10 3 N m 2 = 1.5× 10 3 N 1 m 2 = 1.5× 10 3 N 10000c m 2 =0.15Nc m 2

      g.

      3.16× 10 5 Nc m 2 = 3.16× 10 5 N 1c m 2 = 3.16× 10 5 N 1 m 2 10000 =0.316N m 2

      h.

      7.1× 10 3 Nc m 2 = 7.1× 10 3 N 1c m 2 = 7.1× 10 3 N 1 m 2 10000 =71N m 2

      Kuantiti Asas dan Kuantiti Terbitan

      1. Jadual dibawah menujukan kuantiti-kuantiti asas yang anda perlu tahu dalam silibus SPM.
      2. Anda perlu menghafal kelima-lima kuantiti asas ini, bersama dengan unit dan simbol unitnya.

      Recommended Videos

      Base Quantities Part 1

      Base Quantities Part 2

      Kuantiti Terbitan

       Contoh:

       (Kuantiti laju diterbitkan dengan membahagikan jarak oleh masa)

       1. Jadual di bawah menunjukkan kuantiti terbitan yang anda perlu tahu dalam
        silibus SPM

       Kuantiti Fizik

        English Notes:

        Physical Quantities

        1. A physical quantity is a quantity that can be measured. 
        2. A physical quantity can be divided into base quantity and derived quantity. 

        Recommended Videos

        Physical Quantities-Mind Map

        Physical Quantities