Fakto-faktor Mempengaruhi Kadar Tindak Balas – Tekanan Gas

Kesan Tekanan Ke Atas Kadar Tindak Balas

  1. Untuk tindak balas melibatkan gas, kadar tindak balas dipengaruhi oleh tekanan gas.
  2. Semakin tinggi tekanan gas, semakin tinggi kadar tindak balas
  3. Bagaimanapun, tekanan TIDAK memberi kesan kepada kadar tindak balas di mana bahan tindak balas adalah dalam bentuk pepejal atau cecair.