Kadar Purata – Perubahan tidak boleh diukur

Menemukan Kadar Purata Tindak Balas daripada Kuantiti yang Tidak Boleh Diukur

  1. Dalam tindak balas tertentu, beberapa perubahan dapat dilihat tetapi sukar diukur. Sebagai contoh
    1. perubahan warna
    2. pemendakan
  2. Masa yang diambil untuk perubahan warna bahan tindak balas atau jumlah masa diambil bagi pembentukan sejumlah mendakan tertentu boleh digunakan untuk mengukur kadar tindak balas.
  3. Bagi perubahan kuantiti yang tidak dapat diukur

\[\begin{gathered}
{\text{Kadar tindak balas }} \hfill \\
{\text{ = }}\frac{1}{{{\text{Masa yang diambil untuk tindak balas}}}} \hfill \\
\end{gathered} \]

Contoh
Apabila larutan akueus ethanadioik dicampurkan dengan kaliumn manganate (VII), tindak balas berlaku secara perlahan-lahan pada suhu bilik. Warna ungu larutan dinyahwarnakan selepas 20 saat. Hitungkan kadar purata tindak balas.

Jawapan
Kadar tindak balas
= 1/masa
= 1/25
=0.04 s-1

Contoh

2HCl(ak) + Na2S2O3(ak)
→2NaCl(ak) + S(p) + SO2(g) + H2O(ce)

Dalam tindak balas antara asid hidroklorik dan natrium thiosulfat, mendakan sulfur dihasilkan selepas 2 minit. Cari kadar purata tindak balas?

Jawapan