Aplikasi-aplikasi Tekanan Rendah

Tekanan berkadar songsang dengan luas permukaan. Semakin besar satu permukaan, semakin kecil tekanan yang dikenakan ke atasnya.

Contoh-contoh aplikasi tekanan rendah adalah seperti berikut:

Tapak Dinding

Kasut Peluncur Di Atas Salji

Papan Luncur Di Atas Salji

Tayar Traktor

Kaki GajahJalur Bag Tangan

Tali Pinggang Keledar

Leave a Comment