Aplikasi-aplikasi Tekanan Rendah

Tekanan berkadar songsang dengan luas permukaan. Semakin besar satu permukaan, semakin kecil tekanan yang dikenakan ke atasnya.

Contoh-contoh aplikasi tekanan rendah adalah seperti berikut:

Tapak Dinding

Kasut Peluncur Di Atas Salji

Papan Luncur Di Atas Salji

Tayar Traktor

Kaki GajahJalur Bag Tangan

Tali Pinggang Keledar

Aplikasi-aplikasi Tekanan Tinggi

Tekanan yang dikenakan ke atas satu permukaan adalah berkadar songsang dengan luas permukaan permukaan. Semakin kecil satu permukaan, semakin besar tekanan yang dikenakan ke atasnya.

Contoh-contoh aplikasi tekanan tinggi adalah seperti berikut:

Pisau Tajam

Kasut Luncur

Tapak Kasut yang Berpaku

  Memahami Tekanan – Soalan Pengiraan

  Contoh 1
  Satu daya F dikenakan ke atas satu permukaan berluas 20cm², menyebabkan satu tekanan 2500Pa ke atas permukaan itu. Cari magnitud daya F. 

  Jawapan:

  1 m² = 10000 cm²

  Daripada soalan,
  A = 20 cm² = 0.002 m²
  P = 2500 Pa  Contoh 2:
  Satu bongkah kayu mempunyai panjang 3 m, lebar 5 m dan tebal 1 m thick diletakkan di atas satu meja. Jika ketumpatan kayu ialah 900 kgm-3, cari

  1. tekanan paling rendah
  2. tekanan paling tinggi

  yang boleh dikenakan ke atas meja oleh bongkah kayu itu

  Jawapan:
  a.
  Langkah pertama: Mencari berat bongkah
  Isi padu bongkah = 3 x 5 x 1 = 15m³.

  Jisim = Ketumpatan x Isi padu

  Jisim bongkah, m = (900)(15)= 13500 kg

  Berat bongkah = mg = 13500 x 10 = 135,000N

  Langkah ke-2: Menetukan luas permukaan
  Tekanan dikenakan berkadar songsang dengan luas permukaan. Semakin besar permukaan bertindak, semakin kecil tekanan.

  Luas permukaan terbesar muka bongkah, A = 5 x 3 = 15m²

  Langkah ke-3: Mencari tekanan  b.
  Tekanan paling tinggi apabila luas permukaan bertindak adalah paling kecil (seperti dalam rajah di bawah)

  Luas permukaan paling kecil bagi satu muka bongkah = 1 x 3 = 3m²

  Tekanan paling tinggi,


  Memahami Tekanan

  Tekanan

  1. Tekanan (P) ialah daya (F) yang bertindak secara normal ke atas satu permukaan per unit luas (A), iaitu

  Contoh


  Seperti ditunjukkan di dalam rajah di atas, satu daya 20N dikenakan ke atas satu permukaan berluas 4cm². Daya ini dibahagi sama rata oleh keseluruh permukaan, maka setiap satu cm² menanggung daya sebanyak  5N (20N/4).

  Daya (5N) bertindak ke atas 1 unit luas permukaan (1cm²) ialah tekanan yang dikenakan ke atas permukaan itu. Dalam kes ini, tekanan yang dikenakan ke atas permukaan itu ialah 5N/cm².

  Secara matematik, kita tulis
  Unit Tekanan

  Unit bagi tekanan ialah N/m² atau Pa (pascal). 1 Pa ialah tekanan yang dihasilkan oleh daya 1 N yang bertindak secara normal ke atas luas 1 m² .
  1 N/m² = 1 Pa

  Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Magnitud Tekanan

  Dua faktor yang mempengaruhi tekanan ialah

  1. Magnitud daya
   Tekanan adalah berkadar langsung dengan daya yang dikenakan. Semakin besar daya yang dikenakan, semakin besar tekanan terhasil.
  2. Luas Permukaan Dikenakan Daya
   Tekanan adalah berkadar songsang dengan luas permukaan yang dikenakan daya. Semakin besar luas permukaan dikenakan daya, semakin kecil tekanan dialami.