Gerakan Linear

Kinematik

Kinematik ialah kajian berkenaan dengan jenis pergerakan sesuatu objek tanpa merujuk kepada daya-daya yang menyebabkan gerakan objek itu.

Gerakan Linear

  1. Gerakan linear mempertimbangkan objek yang bergerak dalam satu garis lurus sahaja
  2. Terdapat beberapa istilah yang penting dalam gerakan linear seperti
    1. jarak dan sesaran
    2. laju dan halaju
    3. pecutan

Leave a Comment