Haba Tindak Balas

 1. Haba tindak balas ialah perubahan haba dalam suatu tindak balas pada keadaan piawai apabila satu mol bahan tindak balas tertentu bertindak atau satu mol hasil tindak balas terbentuk.
 2. Haba tindak balas ditandakan dengan simbol ∆H.
 3. Unit haba tindak balas, ΔH ialah kJmol-1.
 4. Sekiranya tindak balas adalah eksotermik, ∆H menunjukkan nilai negatif. Sebaliknya, jika  tindak balas itu adalah endotermik, ΔH menunjukkan nilai positif.
 5. Empat haba tindak balas yang perlu anda ketahui dalam sukatan pelajaran SPM ialah
  1. Haba pemendakan
   Haba pemendakan ialah perubahan haba apabila 1 mol mendakan terbentuk dari larutan ionnya dalam keadaan piawai.
  2. Panas Penyesaran
   Haba penyesaran suatu unsur adalah perubahan haba apabila 1 mol unsur itu disesarkan daripada sebatiannya dalam keadaan piawai.
  3. Haba Peneutralan
   Haba peneutralan adalah perubahan haba apabila 1 mol air terbentuk oleh peneutralan ion hidrogen oleh ion hidroksida dengan pengukuran dibuat dalam keadaan piawai.
  4. Haba Pembakaran
   Haba Pembakaran adalah tenaga haba yang dibebeaskan apabila 1 mol bahan dibakar sepenuhnya dalam oksigen.