Interferens Gelombang Cahaya

Eksperimen Dwicelah Young

 1. Dwicelah Young terdiri daripada dua celah yang dikikiskan pada sehelai slaid kaca yang dicat dengan ‘aquadak’.
 2. Apabila cahaya monokromatik melalui dwi-celah Young, belauan cahaya berlaku, maka kedua-dua celah itu menjadi sumber cahaya koheren (amplitud, frekuensi dan fasa yang sama).
 3. Kedua-dua sumber yang koheren akan bertindih dan bersuperposisi untuk menghasilkan kesan interferens  membina dan membinasa.
 4. Interferens membina menghasilkan pinggir-pinggir cerah sementara interferens membinasa menghasilkan pinggir-pinggir gelap.
 5. Jarak di antara pinggir-pinggir cerah dan gelap yang berturutan adalah hampir hampir sama.
 6. Syarat-syarat agar corak interferens dapat diperhatikan:
  1. cahaya monokromatik digunakan
  2. saiz (bukaan) dwi-celah itu mesti sangat kecil
  3. jarak antara kedua-dua celah itu juga mestilah kecil (kira-kira 0.5mm)
 7. Jarak di antara pinggir-pinggir cerah dan gelap akan bertambah apabila
  1. Cahaya yang mempunyai panjang gelombang (λ) yang lebih panjang digunakan
  2. kedua-dua celah itu lebih rapat (a)
  3. jarak di antara dwi-celah  dan skrin (D) bertambah.
 8. Panjang gelombang-gelombang cahaya dapat dikira dengan menggunakan persamaan berikut: 

Bandingan Corak Eksperimen Dwi-celah Dengan Eksperimen Celah Tunggal

Eksperimen Dwi-celah Young (Interferens)

Eksperimen Celah Tunggal (Belauan)

Q & A

Apa yang dimaksudkan dengan cahaya monokromatik?

Cahaya monokromatik ialah cahaya yang mempunyai hanya satu warna.

Leave a Comment