Lengkung Pemanasan

Nota:
B ke C

  1. Suhu tidak berubah walaupun proses pemanasan diteruskan. Ini adalah kerana tenaga haba yang dibekalkan digunakan untuk mengatasi daya di antara zarah-zarah di dalam pepejal.
  2. Tenaga haba yang diserap untuk mengubah keadaan jasad daripada pepejal kepada cecair dinamakan sebagai haba pendam pelakuran.

D ke E

  1. Suhu tidak berubah walaupun proses pemanasan diteruskan. Ini adalah kerana tenaga haba yang dibekalkan digunakan untuk mengatasi daya di antara zarah-zarah di dalam pepejal dan juga tekanan atmosfera.
  2. Tenaga haba yang diserap untuk mengubah keadaan jasad daripada cecair kepada gas dinamakan sebagai haba pendam pengewapan.

Leave a Comment