Manometer – Soalan-soalan Penghitungan

Contoh 1:

Rajah di atas menunjukkan satu manometer yang mengandungi merkuri disambung kepada satu tangki yang diisi oleh cecair dan gas metana. Cari tekanan gas dalam unit cmHg and Pa.
[Ketumpatan merkuri = 13.6 x 10³ kg/m³; tekanan atmosfera = 76 cmHg]

Jawapan:
Tekanan gas dalam cmHg

P = 20 + 76 = 96 cmHg

Tekanan gas dalam Pa
Tekanan atmosfera,

P atm =(0.76)(13.6× 10 3 )(10)=103,360Pa

Tekanan gas,

P=hρg+ P atm P=(0.2)(13.6× 10 3 )(10)+103,360=130,560Pa

Contoh 2:

Rajah di atas menunjukkan paras merkuri bagi satu manometer apabila ia disambung kepada satu bekalan gas. Berapa banyak tekanan gas itu lebih tinggi daripada tekanan atmosfera? Beri jawapan anda dalam unit cm merkuri.

Jawapan:

Pgas = Pmercury + Patm

Pgas – Patm = Pmercury = 5 cmHg

Leave a Comment