Medan Elektrik

Medan Elektrik

 1. Medan elektrik dihasilkan di kawasan sekitar objek yang bercas.
 2. Suatu medan elektrik mengenakan daya pada cas yang lain walaupun tidak bersentuhan.
 3. Magnitud daya tersebut semakin berkurang apabila jarak antara cas itu dengan sumber medan elektrik semakin bertambah.
 4. Medan elektrik adalah satu kawasan di mana zarah/objek bercas mengalami daya elektrik.
 5. Medan elektrik diwakili oleh garis-garis dengan anak panah yang dinamakan sebagai garis medan elektrik.
 6. Arah medan pada suatu titik ditentukan oleh arah daya elektrik yang dikenakan pada cas positif yang diletakkan pada titik itu.


 1. Rajah di bawah menunjukkan beberapa contoh corak bidang yang perlu anda ketahui dalam sukatan pelajaran SPM.
 1. Garis medan elektrik mempunyai ciri-ciri berikut:
  1. Garis medan keluar dari objek yang bercas positif dan msuk ke dalam objek yang bercas negatif.
  2. Garis-garis medan tidak akan bersilang.
  3. Garis medan sentiasa berserenjang dengan permukaan objek bercas.
  4. Garis medan mempunyai ketumpatan yang paling tinggi (garis paling rapat) di tempat yang mempunyai keamatan cas yang tinggi.

Leave a Comment