Nombor Pengoksidaan

Keadaan Pengoksidaan/Nombor Pengoksidaan

 1. Nombor pengoksidaan menunjukkan jumlah elektron yang telah dikeluarkan dari suatu elemen (keadaan pengoksidaan positif) atau ditambah kepada suatu unsur (keadaan pengoksidaan negatif) untuk mencapai keadaan sekarang.
 2. Nombor pengoksidaan satu unsur dalam sebatian ialah cas atom unsur itu dengan menganggap unsur itu wujud sebagai ion.
 3. Nombor pengoksidaan juga dikenali keadaan pengoksidaan.
 4. Nombor pengoksidaan adalah satu angka dengan tanda `+’ atau (-) ditulis pada depan.
 5. Unsur-unsur logam biasanya mempunyai nombor pengoksidaan positif.
 6. Unsur-unsur bukan logam biasanya mernpunyai nombor pengoksidaan
  negatif.

Nombor Pengoksidaan Beberapa Unsur

 1. Nombor pengoksidaan atom suatu unsur adalah sifar.
  Contoh
  Unsur
  Nombor Pengoksidaan
  Mg
  0
  H2
  0
  Br2
  0
 2. Bagi ion dengan atom tunggal, nombor pengoksidaan adalah sama dengan cas dibawanya.
  Contoh
  IonNombor Pengoksidaan
  Cu2+ +2
  Br -1
  O2- -2
  Al3+ +3
 3. Sesetengah unsur sentiasa mempunyai keadaan pengoksidaan yang sama di dalam sebatiannya:

  Contoh 1:
  Nombor pengoksidaan oksigen dalam semua sebatiannya ialah -2 kecuali peroksida ( -1).
  SebatianNombor Pengoksidaan Oksigen
  H2O-2
  H2SO4-2
  ZnO-2
  KClO3-2
  H2O2-1

  Contoh 2: Nombor pengoksidaan hidrogen dalam semua sebatiannya ialah +1 kecuali hidrida ( -1).

  SebatianNombor Pengoksidaan
  NH3+1
  HCl +1
  NaOH +1
  MgH2 -1
  NaH -1
 4. Jumlah nombor pengoksidaan semua atom atau molekul dalam suatu sebatian neutral adalah sifar. Contoh:
  IonJumlah Nombor Pengoksidaan
  H2O 0
  CO2 0
  NH3 0
 5. Jumlah nombor pengoksidaan semua atom dalam ion adalah sama dengan cas ion.
  Contoh:
  IonJumlah Nombor Pengoksidaan
  NO3 -1
  CO32- -2
  PO43- -3
  NH4+ +1

nombor Pengoksidaan dan Penamaan 5ebatian mengikut 5istem IUPAC

 1. Bagi logam yang mempunyai lebih daripada satu nilai nombor pengoksidaan, nombor pengoksidaan ion logam dinyatakan dalam angka Roman dalam kurungan selepas nama logam.
  Contohnya

  Formula

  Nama Sebatian
  FeCl2Ferum(II) chloride
  FeCl3Ferum (III) chloride
  MnO2Mangan(IV) oxide
  Mn(NO3)2Mangan (II) nitrate
  PbCl2Plumbum(II) chloride
 2. Logam peralihan sentiasa menunjukkan nombor pengoksidaan yang berbeza seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah.

  Logam

  Nombor Pengoksidaan

  Fe+2, +3
  Cu+1, +2
  Mn+2, +4, +6, +7
 3. Unsur bukan logam (kecuali fluorida) biasanya mempunyai lebih daripada satu keadaan pengoksidaan.

  Leave a Comment