Pembiasan Gelombang di Sempadan

Pemiasan Gelombang di Sempadan

  1. Pembiasan ialah perubahan arah perambatan ketika gelombang bergerak dari satu medium ke medium yang lain.
  2. Ia disebabkan oleh perubahan kelajuan gelombang ketika bergerak dari satu medium ke medium yang lain.
  3. Bagi gelombang air, pembiasan berlaku apabila gelombang bergerak dari satu kawasan ke kawasan lain dengan kedalaman yang berbeza.
  4. Sekiranya gelombang air melalui kawasan cetek yang berbentuk cembung, gelombang akan ditumpukan.
  5. Sekiranya gelombang air melalui kawasan cetek berbentuk cekung, gelombang akan menyimpang.

Leave a Comment