Prinsip Pascal

Prinsip Pascal 

 1. Prinsip Pascal menyatakan bahawa tekanan yang dikenakan ke atas suatu cecair boleh dipindah ke seluruh cecair itu dengan seragam.
 2. Prinsip Pascal juga dikenali sebagai Prinsip Pemindahan Cecair Dalam Cecair.

Soal Jawab

S: Cadangkan satu eksperimen untuk membuktikan Prinsip Pascal

J:

 1. Apabila omboh ditolak masuk ke sfera kaca berlubang, air dipancut keluar dengan laju yang sama ke semua arah. 
 2. Ini menunjukkan tekanan cecair boleh dipindah ke seluruh cecair dengan seragam.

Pemindahan Tekanan Dalam Cecair – System Hidraulik

 1. Prinsip Pascal yang menerangkan pemindahan tekanan dalam cecair boleh digunakan dalam sistem hidraulik.
 2. Dalam satu sistem hidraulik (rujuk kepada rajah di atas), apabila satu daya Fl dikenakan ke atas ombok kecil X yang mempunyai luas permukaan Al , satu daya yang lebih besar F2 akan dihasilkan di omboh besar Y yang mempunyai luas permukaan A2 
 3. Tekanan yang dihasilkan di omboh X ofleh daya Fl  dipindahkan kepada omboh Y oleh cecair.
 4.  Menurut Prinsip Pascal
F 1 A 1 = F 2 A 2 

 1. Contoh-contoh sistem hidraulik yang menggunakan prinsip Pascal ialah jek hidraulik ringkas dan brek hidraulik.

  Perubahan Aras Cecair dalam System Hidraulik

  1. Dalam rajah di atas, apabila omboh-X ditekan ke bawah sebanyak h1, omboh-Y akan ditolak ke atas sebanyak h2
  2. Jika luas permukaan di X dan Y masing-masing ialah A1 dan A2, maka perubahan aras cecair di X dan Y boleh dihitungkan dengan menggunakan persamaan berikut:
  h 1 A 1 = h 2 A 2

  Leave a Comment