Asid

Revisi Super Cepat

Konsep Asid

Apa Itu Asid?

 1. Asid ialah bahan kimia yang menghasilkan ion hidrogen dalam air.
 2. Ion hidrogen ialah satu proton. Jadi, asid dapat digambarkan sebagai penderma proton.
 3. Dalam sebarang larutan akueus, ion hidrogen sentiasa dihidratkan oleh satu molekul air untuk menjadi ion hidroksonium. \[{H^ + } + {H_2}O\xrightarrow{{}}{H_3}{O^ + }\]
 4. Jadi, ion hidroksonium yang hadir dalam larutan itu dan bukan ion hidrogen.
 5. Contoh-contoh pengionan asid: Asid hidroklorik: \[HCl\xrightarrow{{{H_2}O}}{H^ + } + C{l^ – }\] atau \[HCl + {H_2}O\xrightarrow{{}}{H_3}{O^ + } + C{l^ – }\] Asid nitrik \[HN{O_3}\xrightarrow{{{H_2}O}}{H^ + } + N{O_3}^ – \] atau \[HN{O_3} + {H_2}O\xrightarrow{{}}{H_3}{O^ + } + N{O_3}^ – \] Asid etanoik \[C{H_3}COOH\xrightarrow{{{H_2}O}}{H^ + } + C{H_3}CO{O^ – }\] atau \[C{H_3}COOH + {H_2}O\xrightarrow{{{H_2}O}}{H_3}{O^ + } + C{H_3}CO{O^ – }\]

Jenis Asid

 1. Asid boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu asid organik dan asid bukan organik.
 2. Contoh asid bukan organik ialah
  1. asid sulfurik
  2. asid sulfurus
  3. asid nitrik
  4. asid nitrus
  5. asid fosforik
 3. Beberapa contoh asid organik termasuk
  1. asid etanoik
  2. asid sitrik

Sifat-Sifat Fizik Asid

 1. Asid mempunyai sifat fizik berikut:
  1. rasa masam
  2. nilai pH kurang daripada 7
  3. Mengakis
  4. mengubah kertas litmus biru kepada merah
  5. mengkonduksikan arus elektrik

Kebesan Asid

 1. Kebesan asid ialah bilangan ion hidrogen yang dapat dihasilkan oleh 1 molekul asid.
 2. Mengikut takrifan ini asid boleh dibahagikan kepada
  1. asid monobes/monoprtotik
  2. asid dwibes/diprotik
  3. asid tribes/triprotik
AsidContoh
MonobesAsid hidroklorik, asid nitrik, asid etanoik
DwibesAsid sulfurik, asid karbonik
TeribesAsid fosforik

Oksida-Oksida Asid

 1. Beberapa oksida bukan logam bertindak balas dengan air menghasilkan larutan berasid yang mengandungi ion hidrogen.
 2. Oksida oksida ini dikelaskan sebagai oksida asid. Contohnya
  Karbon dioksida
  CO2 + H2O –> 2H+ + CO32-
  Sulfur dioksida
  SO2 + H2O –> 2H+ + SO32-
  Sulfur trioksida
  SO3 + H2O –> 2H+ + SO42-

Leave a Comment