Mikroskop Majmuk

Kanta objek: Kuasa lebih tinggi
Kanta mata: Kuasa lebih rendah

Kedudukan objek:
Objek diletakkan di antara fo dan 2fo.

Sifat imej, I1:
Nyata, terbalik dan diperbesarkan

Kedudukan gambar, I1:
Imej pertama, I1 mesti diletakkan di antara pusat optik dan fokus utama kanta mata, Fe.

Sifat imej, I2: Maya, songsang dan diperbesar

Jarak di antara dua kanta:
Jarak antara kanta objek dan kanta mata dalam mikroskop majmuk lebih besar daripada jumlah panjang fokus (fo + fe).

Sekiranya jarak antara kedua kanta diselaraskan menjadi kurang daripada (fo + fe), tidak ada imej yang dapat dilihat.

Pembesaran mikroskop majmuk:

m = pembesaran
m1 = pembesaran linear kanta objek
m2 = pembesaran linear kanta mata

Teleskop Astronomi

Kanta objektif: Kuasa rendah
Kanta mata: Kuasa lebih tinggi

Kedudukan objek: Di infiniti

Sifat imej, I1: Nyata, songsang dan diperbesarkan
Kedudukan imej, I1: Di fokus utama kanta objek, fo.

Sifat imej, I2: Maya, songsang dan saiznya lebih kecil.

Jarak di antara kedua-dua kanta

 1. Jarak antara kanta objek dan kanta mata dalam teleskop astronomi adalah sama dengan jumlah panjang fokus (fo + fe).
 2. Sekiranya jarak antara kedua-dua kanta lebih besar daripada (fo + fe), tidak ada imej yang dapat diperhatikan.

Pembesaran teleskop astronomi

m = pembesaran
fo = panjang fokus kanta objektif
fm = panjang fokus kanta mata

Projektor Slaid

Struktur dan Fungsi

Mentol
 1. Mentol kecerahan tinggi digunakan.
 2. Mentol mesti diletakkan di pusat lengkung bagi cermin cekung.
Cermin cekung
 1. Fungsi cermin cekung adalah untuk memantul dan memfokus cahaya yang memancar ke arah kondenser.
 2. Ini adalah untuk meningkatkan kecerahan gambar.
Kondenser
 1. Kondensor terdiri daripada dua kanta Plano-cembung.
 2. Fungsi kondensor adalah memfokuskan semua cahaya yang mencerahkan seluruh bahagian slaid.
 3. Ia juga berfungsi sebagai penebat haba untuk menghalang haba dari mentol supaya ia tidak merosakkan slaid.
Slaid
 1. Slaid bertindak sebagai objek.
 2. Ia terletak pada jarak antara f dan 2f dari kanta projektor sehingga gambar yang dihasilkan adalah nyata dan diperbesarkan.
 3. Slaid sengaja diletakkan terbalik supaya imej terbentuk di skrin kelihatan tegak.
Kanta Projektor
 1. Kanta projektor menayang dan memfokus imej di skrin yang terletak beberapa meter jauhnya.
 2. Ia dapat diselaraskan untuk memfokuskan imej yang tajam di atas skrin.
Imej

Imej yang dihasilkan adalah

 1. Nyata (ia terbentuk di skrin)
 2. Diperbesarkan
 3. Songsang (Oleh kerana slaid diletakkan terbalik, maka gambar kelihatan tegak)

Kamera

Kamera

Komponen dan Fungsi

Kanta Cembung

Untuk memfokuskan cahaya objek ke filem supaya imej tajam dapat dihasilkan.

Diafragma

Untuk mengawal saiz apertur dan dengan itu mengawal jumlah cahaya dibenarkan bergerak ke dalam kamera.

Gelang fokus

Untuk mengubah jarak antara kanta dan filem supaya imej yang terbentuk menfokus pada filem.

Filem

 1. Bertindak sebagai skrin untuk pembentukan imej.
 2. Bahan kimia di atasnya akan bertindak balas apabila terdedah kepada cahaya dan menghasilkan gambar.

Pengatup (Shutter)

 1. Terbuka apabila gambar diambil untuk membolehkan cahaya bergerak ke filem.
 2. Kelajuan pengatup adalah tempoh masa apabila pengatup dibuka. Ia mengawal kuantiti cahaya mencapai ke filem itu.

Apertur

 1. Terbuka apabila gambar diambil untuk membolehkan cahaya bergerak ke filem.
 2. Kelajuan pengatup adalah tempoh masa apabila pengatup dibuka. Ia mengawal kuantiti cahaya ke filem itu.

Nota Penting:

 1. Filem, biasanya disimpan dalam keadaan gelap sepenuhnya, mengandungi bahan kimia peka cahaya yang disebut argentum bromida.
 2. Apabila butang kamera ditekan, shutter di depan filem terbuka kemudian ditutup semula, ini membolehkan filem itu terdedah kepada cahaya buat seketika.
 3. Keamatan cahaya yang berbeza serta warna cahaya yang berlainan akan menyebabkan perubahan kimia yang berbeza dalam filem, yang kemudian dapat diproses dan digunakan untuk mencetak foto.
 4. Gambar yang terbentuk pada filem tersebut adalah
  1. nyata
  2. songsang
  3. lebih kecil daripada objek

Kanta Pembesar

Kanta Pembesar

 1. Kaca pembesar juga dikenali sebagai mikroskop ringkas.
 2. Kaca pembesar adalah kanta cembung tunggal dengan panjang fokus yang pendek.
 3. Imej terbentuk adalah
  1. maya,
  2. diperbesarkan
  3. tegak
 4. Kaca pembesar membesarkan imej objek dengan meningkatkan sudut maya di mata apabila objek dilihat.

Magnitud Sudut dan saiz Ketara


 1. Magnitud sudut objek adalah satu sudut yang maya di mata. Ia adalah sudut dicakupi objek di mata.
 2. Sudut ini menentukan saiz imej (saiz jelas) yang terbentuk di retina dan dengan itu mengawal saiz ketara objek.

Persamaan Kanta

Persamaan Kanta

 1. Pembentukan imej oleh kanta juga boleh dikaji dengan cara matematik.
 2. Satu persamaan kanta yang menghubungkaitkan jarak objek u, jarak imej v, dan panjang fokus f adalah seperti berikut: 
  1 u + 1 v = 1 f
 3. Apabila menggunakan persamaan kanta untuk menyelesaikan masalah, adalah penting bagi kita menetukan tanda positif/negatif bagi u, v and f.
 4. Jadual di bawah menunjukkan panduan anda positif/negatif bagi u, v and f.

Positif
Negatif
u
Real object
Virtual object
v
Real image
Virtual image
f
Convex lens
Concave lens

Pembesaran Linear

Pembesar linear ialah kuantiti fizik yang digunakan untuk menujukkan nisbah tinggi imej kepada tinggi objek.

m= v u = h i h o

m = pembesaran linear
u = jarak objek
v = jarak imej
hi = tinggi imej
ho = tinggi objek

Kanta Cekung

Panduan melukis gambar rajah sinar bagi kanta cekung

 1. (a) Sinar yang menerusi pusat optik tidak dibiaskan, iaitu ia bergerak secara lurus sahaja.
 2. Untuk kanta cekung, sinar yang selari dengan paksi utama akan dicapah dari titik fokus.
 3. Sinar yang menuju ke titik fokus utama kanta akan muncul sebagai sinar yang selari dengan paksi utama.

Recommended Videos

Concave Lenses

Ciri-ciri Imej yang Dibentuk oleh Kanta Cembung

 1. Seperti cermin melengkung, kedudukan dan saiz imej yang dibentuk oleh satu kanta cembung dapat ditentukan dengan melukis gambarajah sinar kanta.
 2. Kedudukan imej yang terbentuk oleh kanta penumpu ialah titik persilangan dua sinar selepas melalui kanta.
 3. Ciri-ciri dan kedudukan imej yang dibentuk oleh suatu kanta cembung bergantung kepada jarak objek (u) relatif kepada jarak fokus (f).
 4. Ciri-ciri imej pelbagai kedudukan objek di depan satu kanta penumpu atau kanta pencapah adalah seperti yang dijadualkan berikut:

  Kedudukan Objek: u > 2f

   

  Ciri-ciri Imej: Nyata, songsang, lebih kecil daripada objek
  Jarak Imej: v < 2f

  Kedudukan Objek: u = 2f

   

  Ciri-ciri Imej: Nyata, songsang, sama saiz dengan objek
  Jarak Imej: v = 2f

  Kedudukan Objek: f < u < 2f

   
  Ciri-ciri Imej: Nyata, songsang, lebih besar daripada objek
  Jarak Imej: v > 2f

  Kedudukan Objek: u = f

   

  Ciri-ciri Imej: –
  Jarak Imej: Di infiniti

  Kedudukan Objek: u < 2

  Ciri-ciri Imej: Maya, tegak, lebih besar daripada objek
  Jarak Imej: Berada di sebelah yang sama dengan objek

  Kanda Cembung

  Panduan melukis gambar
  rajah sinar bagi kanta cembung 

  1. (a) Sinar yang menerusi pusat optik tidak dibiaskan, iaitu ia bergerak secara lurus sahaja.
  2. Sinar yang selari dengan paksi utama akan ditumpu pada titik fokus utama selepas menerusi kanta.
  3. Sinar yang menerusi titik fokus utama kanta akan muncul sebagai sinar yang selari dengan paksi utama.