Ciri-ciri imej yang Dibentuk oleh Kanta Cekung

  1. Imej yang dibentuk oleh kanta cekung mempunyai ciri-ciri berikut:
    1. Maya
    2. Tegak
    3. Diperkecilkan
    4. Terbentuk pada sisi yang sama dengan objek
  2. Rajah di bawah menunjukkan gambarajah pembentukan imej oleh satu kanta cekung.

Leave a Comment