Faktor-Faktor yanf Mempengaruhi Kadar Tindak Balas

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kadar Tindak Balas

 1. Terdapat 4 faktor yang boleh mempengaruhi kadar tindak balas, iaitu
  1. Jumlah luas permukaan bahan tindak balas (pepejal sahaja)
  2. Kepekatan bahan tindak balas (penyelesaian sahaja)
  3. Suhu bahan tindak balas
  4. Kehadiran mangkin dalam bahan tindak balas
  5. Tekanan bahan tindak balas(gas sahaja)

Jumlah Luas Permukaan

 1. Bagi jumlah bahan tindak balas yang sama, zarah dengan saiz yang lebih kecil mempunyai luas permukaan yang lebih besar
 2. Semakin besar luas permukaan, semakin tinggi kadar tindak balas

Kepekatan Larutan

 1. Semakin tinggi kepekatan, semakin tinggi kadar tindak balas.

Suhu

Semakin tinggi suhu, semakin tinggi kadar tindak balas.

Mangkin

Mangkin positif – Meningkatkan kadar tindak balas.
Mangkin negatif – Mengurangkan kadar tindak balas.

Tekanan

 1. Hanya mempengaruhi tindak balas yang melibatkan gas sebagai bahan tindak balas.
 2. Semakin tinggi tekanan, semakin tinggi kadar tindak balas

Leave a Comment