Gerakan Dengan Pecutan Seragam

Persamaan untuk Gerakan Pecutan Seragam

 1. Kebanyakan soalan pengiraan yang melibatkan gerakan dapat diselesaikan dengan menggunakan salah satu persamaan berikut. Oleh itu anda dinasihatkan menghafal semua persamaan berikut.
 2. Simbol-simbol yang biasa digunakan dalam persamaan-persamaan gerakan linear adalah seperti berikut.
  u = halaju awal
  v = halaju akhir
  a = pecutan
  s = sesaran
  t = masa
 3. Semasa menyelesaikan masalah mengenai gerakan linear, terdapat beberapa istilah penting yang harus diambil perhatian oleh pelajar.
  1. pegun atau rehat bermakna halaju = 0
  2. kembali kepada kedudukan asal bermakna sesaran = 0
  3. objek bergerak dengan halaju yang malar atau seragam bermakna pecutan = 0

Panduan Memilih Persamaan
Terdapat 3 jenis gerakan:

 • gerakan dengan halaju seragam
 • gerakan dengan pecutan seragam
 • gerakan dengan halaju seragam (Tiada dalam silibus Fizik SPM)

Bagi gerakan dengan pecutan seragam, terdapat 4 persamaan. Anda memilih persamaan yang sesuai dengan merujuk kepada meklumat yang diberi dalam soalan.

Leave a Comment