Pecutan

Pecutan

 1. Pecutan ialah kadar perubahan halaju. Ia mengukur betapa cepatnya halaju sesuatu objek berubah.
 2. Pecutan ialah kuantiti vektor. Ia mempunyai magnitud dan arah.
 3. Unit SI bagi pecutan ialah meter sesaat sesaat (ms-2).
 4. Jika halaju pergerakan berkurang, nilai pecutan menjadi negatif dan ia dikatakan mengalami nyahpecutan.

Persamaan

 

Contoh:
Sebuah kereta bergerak dari pegun mencapai halaju 36 ms-1 dalam 8 saat. Berapakah pecutan kereta itu?
Jawapan:

Halaju awal, u = 0
Halaju akhir, v = 36 ms-1
Masa yang diambil, t = 8s
Pecutan, a = ?

Nota Tambahan

 1. Objek yang mengalami perubahan halaju dikatakan memecut.
 2. Perubahan halaju mungkin adalah
  1. perubahan laju
  2. perubahan arah
 3. Suatu objek dikatakan bergerak dengan pecutan seragam, apabila halajunya berubah dengan kadar yang tetap.

Leave a Comment