Hukum Charles

Hukum Charles menyatakan bahawa bagi suatu gas yang jisimnya tetap, isi padunya berkadar langsung kepada suhu mutlaknya jika tekanan gas adalah malar, iaitu

Formula:

Penerangan

 1. Pada tekanan yang tetap, kekerapan perlanggaran antara molekul gas dengan dinding bekas adalah malar.
 2. Jika suhu gas bertambah, tenaga kinetik molekul molekul juga bertambah.
 3. Ini menambahkan kekerapan perlanggaran antara molekul gas dengan dinding bekas, maka tekanan gas sepatutnya bertambah.
 4. Untuk mengekalkan tekanan gas pada nilai malarnya, bilangan molekul gas per unit isipadu perlu dikurangkan, maka isi padu gas bertambah.
 5. Kesimpulannya ialah isipadu gas bertambah apabila suhu gas bertambah.

Graf

 1. Graf 1 menunjukkan bahawa isi padu gas V adalah berkadar langsung dengan suhu mutlak.
 2. Graf 2 menunjukkan bahawa jika suhu adalam dalam unit °C, garis lurus itu tidak melalui asalan.
 3. Graf 3 dan 4 menunjukkan bahawa V/T adalah malar bagi sebarang nilai V dan T.
  Contoh

  Rajah di atas menunjukkan sedikit udara terperangkap di dalam satu tiub kapilari. Pada mulanya, suhu udara adalah 27oC. Dapatkan panjang tulus udara apabila suhu udara meningkat kepada 87oC.

  Jawapan
  V1 = 6cm
  T1 = 273 + 27 = 300K
  V2 = ?
  T2 = 273 + 87 = 360K

  Mengikut Hukum Charles

  Leave a Comment