Hukum Tekanan

Hukum tekanan mengatakan bahawa bagi suatu gas yang jisimnya tetap, tekanannya berkadar langsung kepada suhu mutlaknya jika isipadu gas adalah malar, iaitu

Formula:

Penerangan

  1. Pada isi padu yang tetap, bilangan molekul gas per unit isi padu adalah malar. 
  2. Jika suhu gas bertambah, tenaga kinetik molekul molekul gas juga bertambah.
  3. Ini menambahkan kekerapan perlanggaran di antara molekul gas dengan bekas dinding, maka tekanan gas turut bertambah.
  4. Kesimpulannya ialah tekanan gas bertambah apabila suhu gas bertambah.

Graf

  1. Graf 1 menunjukkan bahawa tekanan gas P adalah berkadar langsung dengan suhu mutlak.
  2. Graf 2 menunjukkan bahawa jika suhu adalam dalam unit °C, garis lurus itu tidak melalui asalan.
  3. Graf 3 dan 4 menunjukkan bahawa P/T adalah malar bagi sebarang nilai P dan T.
Contoh
Satu silinder besi tertutup mengandungi gas dengan tekanan 200kPa dalam satu bilik bersuhu 27oC. Berapakah tekanan gas apabila silinder itu diletak di luaran bilik di mana suhunya 35oC.

Jawapan
P1 = 200kPa
T1 = 273 + 27 = 300K
P2 = ?
T2 = 273 + 35 = 308K

Mengikut Hukum Tekanan

Leave a Comment