Hukum Gerakan Newton Pertama

Hukum

Hukum Newton Pertama menyatakan bahawa
Suatu objek dalam keadaan pegun akan terus berada dalam keadaan pegun, atau jika bergerak akan terus bergerak dengan halaju tetap pada suatu garis lurus, kecuali dikenakan suatu daya luar.
Hukum Newton Pertama adalah sejajar dengan konsep inersia, di masa suatu jirim cenderung mengekalkan keadaan pergerakannya.

Leave a Comment