Hukum-hukum Gas

Teori Kinetik Gas

 1. Teori kinetik gas menerangkan hubungan di antara tekanan, suhu dan isi padu gas.
 2. Teori kinetik gas menyatakan bahawa, 
  1. semua gas mempunyai  zarah-zarah seni yang diskrit dan berjisim
  2. zarah-zarah ini sentiasa bergerak secara rawak.
  3. zarah-zarah ini bergerak dengan halaju yang tinggi dan sentiasa berlanggar dengan permukaan objek lain atau berlanggar antara satu sama lain. Semua perlanggaran ini dianggap perlanggaran kenyal sempurna.
  4. Terdapat daya di antara zarah-zarah. Semakin dekat 2 zarah, semakin kuat daya ini.
  5. apabila tenaga haba dibekalkan, zarah akan bergerak lebih laju. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi tenaga kinetik zarah-zarah.

Leave a Comment