Hukum Boyle

Hukum Boyle menyatakan bahawa bagi suatu gas yang jisimnya tetap, isi padunya berkadar songsang dengan tekanannya. jika suhu gas adalah malar. Iaitu

Formula:Penerangan 

  1. Pada suhu yang tetap, tenaga kinetik purata molekul-molekul gas juga adalah tetap.
  2. Jika gas itu dimampatkan, isi padunya berkurangan dan bilangan molekul gas per unit isi padu bertambah.
  3. Ini menambahkan kekerapan perlanggaran di antara molekul gas dengan dinding bekas, maka tekanan gas turut bertambah.
  4. Kesimpulannya ialah tekanan gas bertambah apabila isi padu gas berkurang.

Graf

  1. Graf 1 menunjukkan bahawa tekanan gas, P adalah berkadar songsang dengan isi padu, V.
  2. Graf 2 menunjukkan bahawa tekanan P adalah berkadar terus dengan 1/V. 
  3. Graf 3 dan 4 menunjukkan bahawa  PV adalah sentiada malar.

Contoh
Seekor ikan melepaskan gelembung udara berisi padu 1cm3 di dasar sebuah tasik. Kedalaman tasik ialah 10m. Cari isi padu gelumbung ini apabila ia mencecah permukaan kolam. (Anggap bahawa tekanan atmosfera adalah bersamaan 10m air)

Jawapan
V1 = 1cm³
P1 = 20m water
V2 = ?
P2 = 10m water

Mengikut Hukum Boyle

Leave a Comment