Kadar Elektrik

  1. Rajah di atas adalah contoh label kadar kuasa elektrik.
  2. Alat elektrik yang bertanda 240V, 1200W bermaksud bahawa alat elektrik akan menggunakan tenaga 1200J dalam setiap saat jika beza keupayaan dibekalkan adalah 240V.

Contoh
Satu mentol berkadar 240V/80W beroperasi di bawah satu sumber elektrik 120V. Cari rintangan dan arus mengalir melaluinya.
Jawapan:

Arus mengalir melalui mentol itu

Leave a Comment