Penggunaan Tenaga Elektrik

Mengira Kos Penggunaan Elektrik

  1. Kuantiti tenaga elektrik yang digunakan dalam masa tertentu diberi oleh formula berikut:
  2. Semakin besar kuasa satu alat elektrik, semakin tinggi tenaga yang digunakan untuk setiap saat.
  3. Semakin lama masa penggunaan, semakin tinggi tenaga elektrik yang digunakan.
  4. Kos penggunaan elektrik harian adalah berdasarkan jumlah kilowatt-jam (kWj) tenaga elektrik yang digunakan.
  5. Kilowatt jam kadang-kadang dikenali sebagai unit elektrik domestik.
  6. Kilowatt-hour (kWj) adalah tenaga yang digunakan oleh alat-alat elektrik pada kadar 1000 Watt dalam satu jam.
    1 kWh = (1000 W) × (60 × 60 s) = 3.6 MJ

Contoh:
Sekiranya TNB mengenakan 22 sen untuk setiap kWj tenaga elektrik yang digunakan, hitung jumlah kos penggunaan cerek elektrik 2kW selama 15 minit bersama dengan satu mentol filamen 20 W selama 8 jam.

Jawapan:
Tenaga elektrik yang digunakan oleh cerek,

Tenaga elektrik yang digunakan oleh mentol,

Jumlah tenaga digunakan,

Kos = 0.66×22cent=14.52cent

Leave a Comment