Kecekapan Alat-alat Elektrik

  1. Kecekapan alat elektrik diberikan oleh persamaan berikut
  2. Biasanya, kecekapan alat elektrik adalah kurang daripada 100% kerana tenaga yang hilang sebagai haba dan kerja yang dilakukan untuk mengatasi geseran dalam mesin.

Contoh 1
Sebuah lampu bertanda ‘240V, 50W’. Sekiranya ia menghasilkan cahaya output 40W, berapakah kecekapan lampu itu?

Jawapan:

Contoh 2
Satu motor elektrik menaikkan satu jisim 2kg ke ketinggian 5m dalam masa 10s. Sekiranya arus input 2A dibekalkan oleh sumber 12V, cari kecekapan motor elektrik itu..

Jawapan:
Kuasa input, 

Kuasa output

Leave a Comment