Laju dan Halaju

Laju
  1. Laju ditakrif sebagai kadar perubahan jarak atau jarak yang dilalui per unit masa.
  2. Laju ialah kuantiti skalar.
  3. Unit SI bagi laju ialah m/s (meer per saat)
Persamaan Laju
Halaju
  1. Halaju ialah kadar perubahan sesaran dalam arah tertentu.
  2. Halaju ialah kuantiti vektor.
  3. Unit SI bagi laju ialah m/s (meer per saat)
Persamaan Halaju

Tanda Positif dan Negatif Bagi Halaju

  1. Bagi halaju, tanda positif dan negatif mununjukkan arah gerakan.
  2. Anda boleh memilih mana-mana arah sebagai arah positif atau negatif.
  3. Bagi gerakan linear, biasanya (tetapi tidak semestinya) kita menganggap arah ke kanan adalah positif manakala arah ke kiri adalah negatif.

Leave a Comment