Mencari Kedudukan dan Saiz Imej

  1. Kedudukan dan saiz imej boleh ditentukan dengan hanya melukis dua sinar tuju dan pantulan. 
  2. Kedudukan imej berada di titik di mana dua snar itu bersilang.


Contoh
(Imej berada di tempat di mana dua sinar bersilang)

Leave a Comment