Sifat Kimia Alkali

Alkali + Asid

 1. Dalam tindak balas peneutralan, alkali bertindak balas dengan asid menghasilkan garam dan air.
  Kalium hidroksida dan asid sulfurik :
  KOH + H2SO4 → K2SO4 + H2O
  Barium hidroksida dan asid hidroklorik:
  Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O

Alkali + Garam Ammonium

 1. Apabila alkali dipanaskan dengan garam ammonium, gas ammonia dibebaskan.
 2. Gas ammonia mempunyai bau yang sengit dan menukar kertas litmus merah lembap kepada biru.
  Ammonium klorida dan kalium hidroksida:
  NH4Cl + KOH → KCl + H2O + NH3
  Ammonium sulfat dan natrium hidroksida:
  (NH4)2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O + 2NH3
 3. Bagaimanapun tindak balas alkali dengan ammonium nitrat dan ammonium karbonat tidak menghasilkan ammonia

Alkali + Ion logam

 1. Kebanyakan logam hidroksida tak terlarut.
 2. Oleh itu ion hidroksida daripada alkali bertindak balas dengan ion-ion logam yang bercas positif dalam satu larutan membentuk mendakan hidroksida-hidroksida logam.Alkali + Ion Logam → Logam Hidroksida
 3. Hidroksida bagi logam peralihan adalah berwarna.
 4. Contoh-contoh tindak balas:
  Ion Aluminium
  NaOH + Al3+ → Al(OH)3 + Na+
  Ion Magnesium
  NaOH + Mg2+ → Mg(OH)2 + Na+
  Ion Zink
  KOH + Zn2+ → Zn(OH)2 + K+
  Ion Kuprum
  KOH + Cu2+ → Cu(OH)2 + K+

Leave a Comment