Sabun

  1. Asid lemak ialah asid karboksilik yang mengandungi 4-28 karbon dalam molekul.
  2. Sabun adalah garam natrium atau kalium bagi asid lemak.
  3. Formula am sabun ialah RCOONa+ atau RCOOK+, di mana R adalah kumpulan alkil yang mempunyai rantai karbon yang panjang.
  4. Rajah di bawah menunjukkan struktur am molekul sabun.
  5. Rajah di bawah menunjukkan contoh molekul sabun (Natrium Stearat)