Simbol Unsur-Unsur

Simbol Unsur

  1. Dalam kimia, kita menggunakan simbol untuk mewakili unsur.
  2. Setiap simbol diwakili oleh satu atau 2 huruf.
  3. Sesetengah unsur diwakili oleh huruf pertama namanya.

Contoh:

Unsur
Simbol
Unsur
Simbol
Fluorin
F
Fosforus
P
Hidrogen
H
Sulfur
S
Iodin
I
Karbon
C
Nitrogen
N
Vanadium
V
Oksigen
O
Kalium
K
  1. Jika terdapat lebih daripada satu unsur di mana namanya bermula dengan huruf yang sama, maka huruf yang kedua digunakan dalam simbol.
  2. Huruf yang kedua setiasa adalah huruf kecil.

Contoh:

Unsur
Simbol
Unsur
Simbol
Bromin
Br
Nikel
Ni
Kalsium
Ca
Silikon
Si
Klorin
Cl
Helium
He
Kromium
Cr
Argon
Ar
Magnesium
Mg
Aluminium
Al
Mangan
Mn
Zink
Zn
Neon
Ne
Platinum
Pt
Natrium
Na
Plumbum
Pb
Natrium
Na
Plumbum
Pb

Sesetengah unsur diwakili oleh simbol yang merujuk kepada nama latinnya.

Contoh:

UnsurNama LatinSimbol
KuprumCuprum
Cu
BesiFerrum
Fe
TimahStannum
Sn
MerkuriHydrargyrum
Hg
PerakArgentum
Ag

 

Resapan dan Gerakan Brown

Resapan

Resapan gas ialah pergerakan zarah-zarah gas melalui ruang antara zarah-zarah udara. Zarah-zarah gas ini bergerak secara rawak.

Gerakan Brown

Gerakan Brown ialah gerakan rawak yang ditunjukkan oleh zarah-zarah yang dapat dilihat apabila berlanggaran dengan zarah-zarah yang tidak dapat dilihat.