Cermin Cembung

Cermin Cembung

  1. Cermin cembung melengkung ke luar dan memantulkan cahaya dari permukaan luarnya.
  2. Apabila sinar cahaya yang selari mengena cermin cembung, sinar cahaya akan memantul ke arah I uar.
  3. Sinar cahaya pantulan kelihatan seolah-olah tersebar dari suatu titik F, iaitu titik fokus, di belakang cermin.
  4. Cermin cembung juga dikenali sebagai cermin pencapah.

Peraturan-peraturan Pembinaan Gambarajah Sinar Cermin Cekung

Peraturan 1

Sinar cahaya yang menuju ke pusat lengkungan C dipantul balik mengikut lintasan yang sama.

PeraturanĀ 2

Sinar cahaya yang selari dengan paksi utama dipantul balik seolah-olah dari titik fokus F.

Peraturan 3

Sinar cahaya yang melalui titik fokus F dipantul balik mengikut lintasan yang selari dengan paksi utama.

Leave a Comment