Daya Dalam Keseimbangan

Vektor-vektor Dalam Keseimbangan


When 3 vectors are in equilibrium, the resultant vector = 0. After joining all the vectors tail to head, the head of the last vector will join to the tail of the first vector.
Apabila 3 vektor dalam keseimbangan, vektor paduannya = 0. Apabila melukis gambarajah vektor dengan  mengabungkan ekor satu vektor kepada kepala vektor yang lain, satu segitiga akan terbentuk.

Daya-daya Dalam Keseimbangan

Daya-daya dalam keseimbangan bermakna daya paduan dalam semua arah adalah sifar.
Jika daya-daya yang dikenakan ke atas satu objek adalah seimbang, mereka menghapuskan antara satu sama lain. Oleh itu, daya bersihnya ialah sifar.


Kesan :
  • Objek pegun tetap pegun [halaju = 0]
  • Objek bergerak akan terus bergerak dengan halaju malar [ pecutan = 0]

Contoh:

Rajah di atas menunjukkan satu beban berjisim 500g digantung oleh benang C. Benang C pula diikat kepada 2 benang A dan B. Cari tegangan benang A.

Jawapan:

Tegangan benang C, TC = berat beban = 5N.
Semua daya adalah dalam keseimbangan, maka,

Komponen menegak tegangan A = TC
TAcos60o = TC
TA = TC/cos60o
TA = 5/cos60o = 10N


External Link


Interactive Animation
Newton’s third Law of Motion – Java Applet

Leave a Comment