Faktor yang Mempengaruhi – Jenis Elektrod

Faktor-faktor Mempengaruhi Pemilihan Nyahcas - Jenis Elektrodes

Jenis Elektrod

 1. Terdapat 2 jenis elektrod:
  1. Elektrod lengai
   Elektrod lengai hanya menyediakan suatu permukaan bagi pemindahan elektron. Ia tidak mengambil bahagian dalam sebarang tindak balas kimia semasa elektrolisis.. (Contoh: Karbon, platinum)
  2. Elektrod tidak lengai
   Elektrod tidak lengai ialah elektrod yang akan mengalami perubahan kimia semasa elektrolisis. (Contoh: Kuprum, argentum, merkuri)

Elektrolisis Kuprum(II) Sulfat dengan Karbon Sebagai Elektrod

Ion-ion yang hadir

Anod:

OH, SO42-

Katod:

H+, Cu2+

Pemerhatian dan Kesimpulan

Anod:

Pemerhatian
Gelembung gas tak berwarna dan tak berbau dibebaskan. Gas ini menyalakan kayu uji berbara.

Kesimpulan: Gas oksigen dihasilkan

Katod
PemerhatianSatu lapisan pepejal perang kemerahan terenap pada permukaan elektrod.

Kesimpulan: Logam kuprum dihasilkanWarna larutan:
Warna biru larutan akueus kuprum(II) sulfat terluntur secara perlahan.

Persamaan separa bagi tindakbalas di

Anod:

4OH  2H2O + O2 + 4e

Katod:

Cu2+ + 2e  Cu

Elektrolisis Kuprum(II) Sulfat dengan Kuprum Sebagai Elektrod

Ion-ion yang hadir

Anod:
OH, SO42-

Katod:

H+, Cu2+

Pemerhatian dan Kesimpulan

Anod:
PemerhatianElektrod menjadi semakin nipisKesimpulan: Elektrod kuprum terlarut di dalam larutanKatod
PemerhatianElektrod menjadi semakin tebalKesimpulanLogam kuprum dihasilkanWarna larutan:
Warna larutan tidak berubah

Persamaan separa bagi tindakbalas di

Anod:
Cu → Cu2+ + 2e

Katod:

Cu2+ + 2e  Cu

Perbincangan:

 1. Anod yang diperbuat daripada kuprum adalah tidak lengai jika elektrolit digunakan mengandungi ion kuprum(II) di dalamnya.
 2. Semasa elektrolisis, atom-atom kuprum dari anod mengion untuk menghasilkan ion kuprum(II). Akibatnya, elektrod kuprum yang merupakan anod terlarut dan jisimnya berkurangan.

Leave a Comment