Gambarajah Sinar dan Jenis Imej

  1. Ciri-ciri dan saiz bagi imej yang dihasilkan oleh satu cermin cekung gergantung kepada kedudukan objek dari cermin. 
  2. Slaid-slaid di bawah menunjukkan gambarajah sinar pembentukan imej bagi kedudukan objek yan berbeza.
  3. Klik di atas slaid untuk melihat langkah-langkah pembinaan gambarajah sinar dan juga ciri-ciri imej yang terbentuk.

Leave a Comment