Graf Sesaran-Masa

Graf Sesaran-Masa

Dalam graf Sesaran-Masa, kita dapat menentukan
  1. sesaran objek berayun pada bila-bila masa.
  2. amplitud
  3. tempoh.

Contoh:

Rajah di atas menunjukkan graf sesaran melawan masa bagi atu objek yang sedang bergetar.
  1. Cari amplitud, tempoh dan frekuensi bagi sistem getaran ini.
  2. Berapakah sesaran objek ini pada t = 0.3 s,
  3. Lakarkan pada paksi yang sama di dalam graf di atas, satu geratan yang menpnuyai frekuensi dan amplitud separuh daripada getaran objek pada rajah di atas.

Jawapan:
a.
Amplitud, A = 10cm
Tempoh, T = 0.4s

Frekuensi,

b. Sesaran pada t = 0.3s ialah -10cm

c.

Leave a Comment