Kepekatan Asid dan Alkali

Kepekatan Asid dan Alkali

 1. Larutan terbentuk apabila zat terlarut dilarutkan dalam pelarut.
 2. Kepekatan ialah satu ukuran kuantiti zat terlarut dalam satu unit isi padu pelarut. Isi padu yang biasa digunakan ialah 1 dm3 atau 1 cm3.
 3. Dalam kimia, kuantiti zat terlarut boleh disukat dalam unit “ gram ” atau “ mol ”. Oleh itu, dua unit kepekatan larutan telah digunakan, iaitu g dm-3 dan mol dm-3.

Kepekatan Dalam Unit g/dm3

 1. Unit “ g dm-3” bermaksud “jisim zat terlarut dalam gram yang terdapat dalam satu dm3 larutan”. Misalnya:
  1. 3g natrium hidroksida terlarut dalam 1 dm3 air. Kepekatan larutan natrium hidroksida = 3g/dm3
  2. 3.5g kuprum (II) sulfat terlarut dalam 50cm3 air. Kepekatan larutan kuprum (II) sulfat = 0.07g/cmatau 70g/dm3.
   ( 1 dm = 10 cm, maka 1 dm3 = 1000 cm3 )
Contoh:
50g kuprum(II) sulfat kontang dilarut dalam air untuk menghasilkan 250cm3 larutan. Hitungkan kepekatan larutan terhasil dalam g dm-3.
Jawapan:
123
Contoh:
28g kalium hidroksida dilarutkan dalam air untuk menyediakan 200cm-3 larutan. Berapakah kemolaran larutan kalium hidroksida yang terhsil?
[ Jisim atom relatif: H = 1; O = 16; K = 39 ]
Jawapan:
123

Kepekatan Dalam Unit mol/dm3

 1. Unit “ mol dm-3 ” merupakan satu unit kepekatan larutan yang dikenali sebagai kemolaran.
 2. 2 mol ammonia terlarut dalam 1 dm3 air. Kepekatan larutan ammonia = 2 mol/dm3.
 3. takrifan bagi kemolaran ialah bilangan mol zat terlarut dalam 1 dm3 larutan.
Contoh:
0.3 mol natrium hidroksida dilarutkan dalam air untuk menghasilkan 200 cm3 larutan. Hitungkan kemolaran larutan itu.

Jawapan:
123
Contoh:
28g kalium hidroksida dilarutkan dalam air untuk menyediakan 200cm-3 larutan. Berapakah kemolaran larutan kalium hidroksida yang terhasil?
[ Jisim atom relatif: H = 1; O = 16; K = 39 ]

Jawapan:
123

Penukaran unit kepekatan

Contoh:
Satu larutan kalium klorida mempunyai kepekatan 14.9 g dm-3. Berapakah kemolaran larutan ini dalam mol dm-3?
[ Jisim atom relatif: Cl = 35.5; K = 39 ]
Jawapan:
123
Contoh:
Satu larutan barium hidroksida mempunyai kepekatan 0.1 mol dm-3. Berapakah kepekatan larutan ini dalam g dm-3?
[ JAR: Ba = 137; O = 16; H = 1 ]
Jawapan:
123
Contoh:
Kemolaran larutan X ialah 0.4 mol dm-3. Hitungkan jisim molekul relatif bagi asid X jika kepekatan lerutan ini ialah 14.6g dm-3.
Jawapan:
123

Leave a Comment