Kuasa Kanta

Kuasa Kanta

  1. Kuasa, P bagi sebuah kanta ditakrifkan sebagai salingan bagi panjang fokus (f)dalam unit meter.
    P= 1 f

    Nota Penting: f mesti dalam unit meter

  2. Unit bagi kuasa kanta ialah diopter (D).
  3. Hubungan antara jenis
    kanta dan kuasanya ditunjukkan dalam jadual di bawah
Kanta
Kuasa Kanta
Penumpu (Cembung)Positif
Pencapah (Cekung)Negatif
Tebal (f kecil)Tinggi
Nipius (f besar)Rendah

Kanta nipis – Kuasa lebih rendah – Panjang fokus lebih besar
Tebal – Kuasa lebih tinggi – Panjang fokus lebih kecil

Contoh:
Diberi bahawa kuasa satu kanta ialah +5D. Berapakah panjang fokus kanda itu (dalam cm)? Adakah kanta ini kanta cembung atau kanta cekung?

Jawapan:

P= 1 f (+5)= 1 f f= 1 5 =0.2m = 20cm

Kuasa kanda adalah positif, maka kanta ini ialah satu kanta cembung.

Leave a Comment