Memahami Tekanan – Soalan Pengiraan

Contoh 1
Satu daya F dikenakan ke atas satu permukaan berluas 20cm², menyebabkan satu tekanan 2500Pa ke atas permukaan itu. Cari magnitud daya F. 

Jawapan:

1 m² = 10000 cm²

Daripada soalan,
A = 20 cm² = 0.002 m²
P = 2500 PaContoh 2:
Satu bongkah kayu mempunyai panjang 3 m, lebar 5 m dan tebal 1 m thick diletakkan di atas satu meja. Jika ketumpatan kayu ialah 900 kgm-3, cari

  1. tekanan paling rendah
  2. tekanan paling tinggi

yang boleh dikenakan ke atas meja oleh bongkah kayu itu

Jawapan:
a.
Langkah pertama: Mencari berat bongkah
Isi padu bongkah = 3 x 5 x 1 = 15m³.

Jisim = Ketumpatan x Isi padu

Jisim bongkah, m = (900)(15)= 13500 kg

Berat bongkah = mg = 13500 x 10 = 135,000N

Langkah ke-2: Menetukan luas permukaan
Tekanan dikenakan berkadar songsang dengan luas permukaan. Semakin besar permukaan bertindak, semakin kecil tekanan.

Luas permukaan terbesar muka bongkah, A = 5 x 3 = 15m²

Langkah ke-3: Mencari tekananb.
Tekanan paling tinggi apabila luas permukaan bertindak adalah paling kecil (seperti dalam rajah di bawah)

Luas permukaan paling kecil bagi satu muka bongkah = 1 x 3 = 3m²

Tekanan paling tinggi,


Leave a Comment