Mencari Beza Keupayaan di Dalam Litar Bersiri

Dalam litar di atas, jika arus dalam litar adalah I, maka beza keupayaan merentasi setiap perintang adalah

Contoh

Cari beza keupayaan setiap perintang dalam rajah di atas.

Jawapan:
Beza keupayaan merentasi kedua-dua perintang, V = 12V
Rintangan setara kedua-dua perintang, R = 2 + 4 = 6Ω
Arus melalui kedua-dua perintang,

Bagi perintang R1,

Bagi perintang R2

Leave a Comment