Mikroskop Majmuk

Kanta objek: Kuasa lebih tinggi
Kanta mata: Kuasa lebih rendah

Kedudukan objek:
Objek diletakkan di antara fo dan 2fo.

Sifat imej, I1:
Nyata, terbalik dan diperbesarkan

Kedudukan gambar, I1:
Imej pertama, I1 mesti diletakkan di antara pusat optik dan fokus utama kanta mata, Fe.

Sifat imej, I2: Maya, songsang dan diperbesar

Jarak di antara dua kanta:
Jarak antara kanta objek dan kanta mata dalam mikroskop majmuk lebih besar daripada jumlah panjang fokus (fo + fe).

Sekiranya jarak antara kedua kanta diselaraskan menjadi kurang daripada (fo + fe), tidak ada imej yang dapat dilihat.

Pembesaran mikroskop majmuk:

m = pembesaran
m1 = pembesaran linear kanta objek
m2 = pembesaran linear kanta mata

Leave a Comment