Nyalaan Lilin Di Dalam Medan Elektrik Arus Elektrik

Daya Elektrik pada Nyalaan Lilin Di Dalam Satu Medan Elektrik

  1. Biasanya, dalam udara tenang tanpa angin, nyalaan lilin adalah simetri.
  2. Api lilin yang panas mengionkan molekul-molekul udara di sekelilingnya. Akibatnya, api dikelilingi oleh sebilangan besar ion positif dan negatif.
  3. Jika lilin ini diletakkan di dalam satu medan elektrik, daya elektrik akan bertindak pada nyalaan lilin seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah.
  4. Nyalaan lilin didapati tersebar mendekati kedua-dua plat logam yang bercas itu.
  5. lon-ion negatif tertarik ke plat positif manakala ion-ion positif tertarik ke plat negatif.
  6. Penyebaran nyalaan lilin ke plat negatif adalah lebih besar daripada nyalaan lilin ke plat positif.
  7. Ini adalah kerana ion-ion positif mempunyai jisim yang lebih besar daripada ion-ion negatif.
    Maka, bilangan ion-ion positif yang lebih banyak dalam nyalaan akan menyebabkan bahagian nyalaan yang lebih besar tersebar ke plat negatif.

Video

Leave a Comment