Persamaan Kanta

Persamaan Kanta

  1. Pembentukan imej oleh kanta juga boleh dikaji dengan cara matematik.
  2. Satu persamaan kanta yang menghubungkaitkan jarak objek u, jarak imej v, dan panjang fokus f adalah seperti berikut: 
    1 u + 1 v = 1 f
  3. Apabila menggunakan persamaan kanta untuk menyelesaikan masalah, adalah penting bagi kita menetukan tanda positif/negatif bagi u, v and f.
  4. Jadual di bawah menunjukkan panduan anda positif/negatif bagi u, v and f.

Positif
Negatif
u
Real object
Virtual object
v
Real image
Virtual image
f
Convex lens
Concave lens

Pembesaran Linear

Pembesar linear ialah kuantiti fizik yang digunakan untuk menujukkan nisbah tinggi imej kepada tinggi objek.

m= v u = h i h o

m = pembesaran linear
u = jarak objek
v = jarak imej
hi = tinggi imej
ho = tinggi objek

Leave a Comment