Plastik

  1. Plastik adalah ringan, kuat dan tidak bertindak balas dengan bahan kimia seperti asid dan alkali.
  2. Plastik boleh dibuat dalam pelbagai bentuk dan saiz.
  3. Plastik juga adalah penebat haba dan elektrik yang baik.

Contoh-contoh Plastik:

Politena

Struktur

Monomer: Etena
Jenis pempolimeran:  Penambahan
Kegunaan: Beg plastik, bekas plastik dan cawan
Keistimewaan:  Ringan dan kuat

Polivinil klorida atau PVC

Struktur

Monomer: Kloroetena
Jenis pempolimeran:  Penambahan
Kegunaan: Baju hujan, paip untuk melindungi wayar elektrikRaincoat, pipes to insulate electric wires
Keistimewaan: can be coloured; heat resistant

Polisterena (polifeniletena)

Struktur

Monomer: Feniletena
Jenis pempolimeran:  Penambahan
Kegunaan: Bahan membungkus, mainan kanak-kanak, pen, penebat haba dan elektrik
Keistimewaan: Ringan dan kuat

Perspek (polimetil 2-metil propenoat)

Struktur

Monomer: Metil-2-metilpropenoat
Jenis pempolimeran:  Penambahan
Kegunaan: Tingkap pesawat, kanta, penutup lampu kereta
Keistimewaan: light, strong, translucent, stable towards sunlight Ringan, kuat, lutcahaya, stabil terhadap pededahan kepada cahaya matahari

Polypropene

Struktur

Monomer: Propena
Jenis pempolimeran:  Penambahan
Kegunaan: Plastik, botol, meja dan kerusi plastik
Keistimewaan: Kuat dan ringan

Teflon (politetrafluoroetena atau PTFE)

Struktur

Monomer: Tetrafluoroetena (Teflon)
Jenis pempolimeran:  Penambahan
Kegunaan: Untuk membuat periuk dan kuali yang tidak melekit
Keistimewaan: Keras, boleh menahan suhu tinggi dan bahan kimia mengakis

Leave a Comment