Sifat-Sifat Ammonia

 1. Ammonia ialah satu gas yang tidak berwarna dan berbau sengit.
 2. Ammonia lebih ringan daripada udara.
 3. Gas ammonia bersifat alkali. Ia menukar kertas litmus merah ke biru.
 4. Ammonia melarut dalam air menghasilkan alkali lemah.
  NH3 + H2O → NH4+ + OH
 5. Gas ammonia bertindak balas dengan gas hidrogen klorida membentuk wasap ammonium klorida
  NH3 + HCl → NH4Cl
  tindak balas ini digunakan sebagai ujian bagi gas ammonia
 6. Ammonia ialah sejenis alkali. Oleh itu ia bertindak balas dengan asid dalam peneutralan untuk membentuk garam.
  Contoh:
  2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4
  NH3 + HNO3 → NH4NO3
  H3PO4 + 3NH3 → (NH4)3PO4
 7. Ion-ion hidroksida dalam larutan ammonium akueus bertindak balas dengan ion logam (kecuali ion Na+, ion K+ dan ion Ca2+) untuk membentuk mendakan hidroksida logam.
  Contoh
  Mg2+ + 2OH → Mg(OH)2
  Fe2+ + 2OH → Fe(OH)2
  Al3+ + 3OH → Al(OH)2

Ujian Ammonia

 1. Ammonia adalah satu-satu gas alkali. Ia dapat dikenal pasti dengan kertas litmus merah yang lembap. Sebagai gas beralkali, ia menukar kertas litmus merak kepada biru.
 2. Ammonia pekat apabila bertindak balas dengan asid hidroklorik pekat menghasilkan wasap putih.
  Gas Ammonia + Gas Hidrpgen Klorida → Ammonium Koorida
  NH3 (g) + HCl (g) → NH4Cl

Leave a Comment