Soalan Berstruktur – Separuh Hayat

Rajah 3 menunjukkan graf keaktifan-masa bagi radioisotop Kalium-42. Radioisotop ini memancarkan zarah beta dan digunakan sebagai penyurih untuk mengukur kandungan garam dalam badan manusia.

 1. Nyatakan satu ciri-ciri zarah beta. [1 markah]
  Bercas negatif
 2. Berdasarkan Rajah 3, tentukan separuh hayat kalium-42. Tunjukkan kepada graf bagaimana anda menentukan separuh hayat bagi kalium-42.
  12 jam
 3. Berdasarkan separuh-hayat itu, nyatakan mengapa Kalium-42 sesuai digunakan sebagai penyurih. 
  Kalium-42 mempunyai setengah hayat yang pendek, maka dedahan yang berlebihan tidak berlaku.
 4. Hitung masa yang diambil bagi radioisotop Kalium-42 berkurang menjadi \(\frac{1}{8}\) daripada keaktifan asalnya. [2 markah]
  \(1 \underset{ T _{\frac{1}{2}}}{\longrightarrow} \frac{1}{2} \underset{ T _{\frac{1}{2}}}{\longrightarrow} \frac{1}{4} \underset{ T _{\frac{1}{2}}}{\longrightarrow} \frac{1}{8}\)
  Masa yang diambil untuk aktiviti kaliun-42 menjadi \(\frac{1}{8}\) daripada aktiviti asalnya.
  \[
  \begin{aligned}
  &=3 T _{\frac{1}{2}} \\
  &=3 \times 12 \text { jam }  \\
  &=36 \text {jam } 
  \end{aligned}
  \]Leave a Comment