Tekanan Atmosfera

Tekanan Atmosfera

 1. Tekanan atmosfera adalah disebabkan oleh perlanggaran molekul molekul udara dalam atmosfera ke atas suatu jasad tertentu.
 2. Tekanan atmosfera boleh diukur dalam unit atm, mmHg atau Pa.
 3. Tekanan di paras laut diambil sebagai 1 atm, iaitu kira-kira 760 mmHg atau 101,000 Pa.

  Ciri-ciri Tekanan Atmosfera

   1. Berkurang dengan altitud (Ketinggian dari aras laut)
    Semakin tinggi dari aras laut, tekanan atmosfera semakin berkurang. Ini disebabkan oleh ketumpatan udara berkurangan apabila ketinggian bertambah.
   2. Bertindak sama rata ke semau arah
    Tekanan atmosfera yang bertindak ke atas suatu titik adalah pada semua arah dengan magnitud yang sama.
   3. Tidak bergantung kepada luas permukaan
    Tekanan atmosfera tidak dipengaruhi oleh luas permukaan suatu jasad, tetapi bergantung kepada ketinggian jasad itu dari aras laut.

   

   Unit-unit yang Digunakan untuk Menukur Tekanan Atmosfera

   1. Berikut ialah unit-unit yang digunakan untuk mengukur tekanan atmosfera
    1. Pascal (Pa)
     1 Pa = 1 N/m²
    2. Tekanan Atmisfera Piawai (atm)
     1 atm = Tekanan atmosfera di permukaan laut ( = 101,325 Pa)
    3. mmHg (juga dikenal sebagai torr)
     1 mmHg = 1/760 atm.
    4. milibar (Not used in SPM)
   2. Dalam SPM, biasanya unit cmHg digunakan dan bukan mmHg.

   Leave a Comment