Bentuk Piawai dan Angka Bererti

Bentuk Piawai 

 1. Bentuk piawai ialah satu cara mudah untuk menulis nombor yang amat besar atau amat kecil.
 2. Dalam bentuk piawai, satu nombor dipisahkan kepada 2 bahagian, iaitu 
  1. satu nombor sahih dengan nilai mutlak di antara 1 dan 10 
  2. satu darjah nilai magnitud yang ditulis sebagai kuasa bagi 10.

  Recommended Videos

  Scientific Notation

  Scientific Notation – Explained!

  Angka Bererti

  1. Dalam pengukuran, bilangan angka bererti mangaitkan kepastian sesuatu pengukuran.
  2. Apabila bilangan angka bererti meningkat, kepastian terhadap pengukuran dibuat juga meningkat, bermakna kita  lebih pasti akan kejituan pengukuran yang di buat.


  Contoh:

  Laju cahaya di dalam vakum = 299 792 458 ms-1 = 3.00 x 108 ms-1 (betul kepada 3 angka bererti)

  Contoh:
  Tuliskan bilangan angka bererti (a.b.) bagi nombor-nombor berikut:

  1. 135 m, (____a.b.) 
  2. 0.013s (____a.b.) 
  3. 0.2000A (____a.b.) 
  4. 25.10 g (____a.b.) 
  5. 3700km (____a.b.) 
  6. 0.003kg (____a.b.) 
  7. 1.54 x 10-3  (____a.b.) 
  8. 0.001200 (____a.b.)

  Answer:

  1. 135 m, ( 3 a.b.) 
  2. 0.013s ( 2 a.b.) 
  3. 0.2000A ( 4 a.b.) 
  4. 25.10 g ( 4 a.b.) 
  5. 3700km ( 4 a.b.) 
  6. 0.003kg ( 1 a.b.) 
  7. 1.54 x 10-3 ( 3 a.b.) 
  8. 0.001200 ( 4 a.b.)

   Recommended Videos

   Number of Significant Figures – Exercise

   Significant Figures

   More on Significant Figures

   Leave a Comment